Blog

RSS

Si vols més detall i realisme, usa dos o més noise shaders amb diferents tamanys i patrons apilats en un layer shader al canal de relleu o al de desplaçament. Utiliza els modes de fusió i l'opacitat per controlar l'aportació de cada shader a la imatge final.

— Noise Shader al canal de relleu

If you want more detail and realism, use two or more noise shaders with different size and pattern stacked in a layer shader in bump or displacement channel. Use blending modes and opacity to control the input of every shader.

— Noise Shader in Bump channel

Tutorials gratis: CG Terminal

Textures Gratis: Textureking

Free Textures: Textureking

Free Tutorials: CG Terminal

Millor C4D Trainer: Tim Clapham

Best C4D Trainer: Tim Clapham

Mejor C4D Trainer: Tim Clapham

Tutoriales gratis: CG Terminal